O, Doamne Isuse,
Tu, Cel care eşti blând şi smerit cu inima,
Ascultă glasul meu.
Te rog, izbăveşte-mă, Isuse
De dorinţa de a fi iubit,
Dorinţa de a fi ridicat în slăvi,
Dorinţa de a fi onorat,
Dorinţa de a fi lăudat,
Dorinţa de a fi preferat înaintea altora,
Dorinţa de a mi se cere sfatul,
Dorinţa de a fi aprobat;
De teama de a fi umilit,
Teama de a fi dispreţuit,
Teama de a fi mustrat,
Teama de a fi uitat,
Teama de a fi greşit,
Teama de a fi suspectat.
Şi, Isuse, dă-mi harul să doresc
Ca alţii să fie iubiţi mai mult decât mine,
Alţii să fie apreciaţi mai mult decât mine,
Ca, în opinia lumii, alţii să crească iar eu să mă micşorez,
Alţii să fie aleşi, iar eu trecut cu vederea,
Alţii să fie lăudaţi, iar eu nebăgat în seamă,
Alţii să fie preferaţi înaintea mea în orice situaţie,
Alţii să devină mai sfinţi decât mine,
Cu condiţia ca eu să devin atât de sfânt cât pot deveni.