Tu știi despre ce e sărbătoarea aceasta? 

E mult tumult, freamăt, agitație... Oamenii fac cumpărături, se aud colinde, se împodobesc brazi, se dau cadouri. Unii pregătesc slujbe impresionante, alții programe încărcate... Sunt întâlniri de familie, e multă mâncare, băutură și îmbuibare... Dar despre ce e vorba? E Crăciunul! Așa ne spun cei mai mulți. 
Oprește-te puțin și pune-ți întrebarea: Despre ce e sărbătoarea? 

Sărbătoarea: Dumnezeu a devenit om! 

Sărbătoarea are de a face cu un eveniment istoric, real, unic care a avut loc în Israel în urmă cu mai bine de 2000 de ani. Dumnezeu S-a făcut om! Iată cum spune sfântul apostol Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 1: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El […] Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.” 
Iar în Evanghelia după Matei și Luca, găsim relatarea detaliată a acestei taine: Duhul Sfânt S-a pogorât peste o fecioară pe nume Maria; ea a născut un fiu și I-a pus numele Isus. Astfel, Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului. „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu […] S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor” (Filipeni 2:6,7). 

De ce a venit la noi Fiul lui Dumnezeu? 

El a venit „să caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). Noi, oamenii, suntem pierduți în păcatele noastre, rătăcim cu toții ca niște oi și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar El nu a venit să ne osândească, ci să ne mântuiască. „Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul” (Luca 2:11). „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3:17). 
Venirea Lui ne transmite faptul că noi suntem fără speranță și total incapabili să ne mântuim singuri, dar, în același timp, ne spune că nu suntem abandonați și lepădați înaintea Lui. „Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o” (Ioan 1:5). 

Ce a făcut în mod special pe pământ Fiul lui Dumnezeu ca să ne mântuiască? 

El Și-a dat viața Sa ca „jertfă de ispășire pentru păcatele noastre”. Sfârșitul omului e hotărât, iar mânia lui Dumnezeu trebuie să vină peste cei păcătoși, dar El a murit pe cruce în locul nostru! El Și-a frânt trupul pentru noi! El Și-a vărsat sângele Lui scump pentru noi! 
Dumnezeu, în dragostea Lui infinită și de neînțeles pentru noi, oamenii căzuți, a pus toate păcatele noastre peste Singurul Său Fiu, și L-a pedepsit revărsându-Și mânia Lui sfântă peste El. „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21). 

Cum putem beneficia de lucrarea pe care a făcut-o El? 

Sângele lui Hristos este atât de prețios și de eficace, încât poate spăla nu doar toate păcatele unui singur om, dar poate curăți păcatele tuturor oamenilor care sunt, au fost și vor fi pe pământ; dar nu toți oamenii beneficiază de jertfa Lui... 
Biblia ne învață că pentru a fi beneficiarii lucrării lui Hristos, trebuie să renunțăm la încrederea în noi înșine că ne putem mântui, trebuie să nu ne mai bazăm pe faptele noastre bune ca să fim mântuiți – căci înaintea lui Dumnezeu ele sunt „o haină mânjită” (Isaia 64:6) – ci să ne căim, să ne pară rău de păcatele noastre și să credem că Domnul Isus pe cruce a fost pedepsit pentru toate fărădelegile noastre, săvârșind de Unul Singur mântuirea noastră, în mod deplin. 

El vine din nou pe pământ! 

După ce Și-a dat viața, Domnul Isus Hristos a înviat și S-a înălțat la dreapta măririi în ceruri, unde continuă lucrarea de mântuire ca Mare Preot pentru toți credincioșii, dar în curând va veni din nou pe pământ. „Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin” (Apocalipsa 1:7). 
El Se întoarce! Însă acum nu vine în slăbiciune, ci cu putere, nu ca să Își mai dea viața o dată, ci ca să judece. El îi va aduce la viață pe toți cei morți și toți oamenii vor sta înaintea Lui și vor fi judecați. Toți cei care au crezut în El și au făcut fapte vrednice de credința lor vor merge în viața veșnică, iar toți care stau nepăsători în fața acestei Jertfe Supreme și continuă să trăiască în păcatele lor, vor merge în pedeapsa veșnică. 
Tu ești pregătit să te întâlnești cu El?