O, Doamne, nu ştiu ce ar trebui să-Ţi cer.

Tu singur
ştii ce am nevoie şi Tu mă iubeşti mai bine decât aş putea să mă iubesc eu pe mine însumi. 

O, Doamne! Dă-mi mie, copilul Tău, ceea ce este potrivit, orice ar fi.

Nu îndrăznesc să cer nici cruci, nici mângâieri.

Dar mă prezint pe mine însumi înaintea Ta. Îmi deschid inima înaintea Ta.

Priveşte la nevoile mele de care eu sunt inconştient. Priveşte şi fă potrivit cu îndurarea Ta. 

Răneşte sau vindecă; coboară-mă sau înalţă-mă. 

Ador toate căile Tale fără să le cunosc. Stau tăcut. Mă ofer pe mine însumi ca o jertfă. 

Mă abandonez pe mine însumi Ţie. Nu mai am nicio dorinţă decât să împlinesc voia Ta.

Doamne, învaţă-mă să mă rog. Locuieşte Tu, Tu însuţi, înlăuntrul meu prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin.