Dragul meu prieten, nu-ţi cunosc nici măcar numele, dar cred că ştiu ceva despre starea sufletului tău. M-am întâlnit cu prietenul tău şi el mi-a povestit puţin despre starea ta; şi acum, îţi scriu câteva rânduri doar ca să te rog fierbinte să priveşti la Isus şi să trăieşti. Citeşte Numeri 21:9 şi vei vedea care este boala ta şi remediul pentru aceasta. Tu ai fost muşcat de şarpele cel mare. Otrava păcatului s-a întins prin toate colţurile inimii tale, dar Hristos a fost înălţat pe cruce ca tu să te poţi uita la El şi să trăieşti. Să nu te uiţi aşa mult şi chinuitor la inima şi sentimentele tale. Ce altceva vei găsi acolo în afară de muşcătura şarpelui? Ai fost născut în nelegiuire şi toată viaţa ta firească a fost trăită în păcat. Cu cât îţi deschide Dumnezeu ochii cu atât mai mult vei simţi că eşti pierdut în tine însuţi. Iată boala de care suferi. Acum să vedem remediul. Priveşte la Hristos; pentru că Fiul glorios al lui Dumnezeu ne-a iubit atât de mult sufletele pierdute, încât S-a îmbrăcat cu un trup şi a murit pentru noi – a purtat blestemul nostru şi a împlinit Legea în locul nostru. Uită-te la El şi vei trăi. Nu este nevoie de nici o pregătire, de nici un efort; nu este nici o sarcină de îndeplinit, nu trebuie să faci nici o sforţare; trebuie doar să priveşti şi vei trăi. Citeşte Ioan 17:3. Calea spre a fi mântuit este să cunoşti inima lui Dumnezeu şi inima lui Isus. Ca să fii trezit, trebuie să-ţi cunoşti propria inimă. Uită-te înăuntrul inimii tale dacă vrei să-ţi cunoşti starea de pierzare. Vezi stricăciunea care este acolo: uitare de Dumnezeu, moarte, insensibilitate faţă de dragostea Lui. Ca să fii mântuit, trebuie să cunoşti inima lui Dumnezeu şi a lui Hristos. Cele patru Evanghelii sunt o istorisire a inimii lui Hristos. Acestea arată compasiunea Sa pentru păcătoşi şi lucrarea glorioasă care a făcut-o în locul lor. Numai dacă ai fi cunoscut acea inimă aşa cum este ea, ţi-ai fi lăsat, împreună cu Ioan, capul obosit pe pieptul Lui. Nu petrece aşa de mult timp cu examinarea inimii tale ca şi cu cercetarea inimii lui Hristos. „Pentru că o privire spre tine însuţi te privează de zece priviri înspre Hristos!”

Citeşte Romani 15:13. Aceasta este rugăciunea mea pentru tine. Tu cauţi pacea prin strădanii, sau prin împlinirea îndatoririlor, sau prin reformarea minţii; dar, oh! Citeşte cuvintele acestea: „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa.” Toată pacea ta o poţi găsi prin credinţa în cuvintele lui Dumnezeu cu privire la Fiul Său. Atunci când, pentru o clipă, uiţi complet de tine şi meditezi la calea glorioasă de mântuire prin Hristos pentru noi, oare pieptul tău nu este niciodată luminat de o rază a păcii? Păstrează acea pace; aceasta este bucuria pe care o dă credinţa. Uită-te atent la Hristos, aşa cum te uiţi uneori la răsăritul sau la apusul soarelui. Uită te ţintă la Hristos.

Te temi că convingerea ta de păcat nu a fost destul de profundă. Acesta nu este un motiv de a sta departe de Hristos. Nu vei avea niciodată o inimă cu adevărat zdrobită, până când nu vei fi cu adevărat în Hristos (vezi Ezechiel 36:25-31). Observă ordinea: Prima dată, Dumnezeu stropeşte sufletul cu apă curată. Aceasta înseamnă că suntem spălaţi în sângele lui Hristos. Apoi, El dă şi „o inimă nouă”. În al treilea rând, El îţi dă o amintire pătrunzătoare a păcatelor tale trecute. Acum, fie ca Domnul să-ţi dea toate acestea! Aş vrea să fii adus aşa cum eşti la sângele Mielului! După ce vei fi spălat şi îndreptăţit, fie ca El să-ţi schimbe inima – să-ţi dea o inimă plină de blândeţe şi de Duhul Său cel Sfânt; şi apoi, fie ca El să-ţi dea o inimă zdrobită pentru păcatele tale trecute.

Citeşte Romani 5:19. Prin păcatul lui Adam, mulţi au fost făcuţi păcătoşi. Noi nu am avut nici o contribuţie în păcatul lui Adam şi totuşi, vina acestuia este asupra noastră. Noi nu am atins cu mâna mărul şi totuşi, păcatul şi stricăciunea au fost lăsate la uşa noastră. Tot astfel, „prin ascultarea unui singur om (Hristos), cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.” Hristos este Acea Persoană glorioasă care a răbdat pentru mulţi. Veşmântul Său desăvârşit este suficient pentru a te acoperi. Nu ai avut nici o contribuţie la ascultarea Sa. Tu nu erai în viaţă atunci când El a venit în lume, a trăit şi a murit; şi totuşi, printr o ascultare desăvârşită, poţi sta neprihănit înaintea lui Dumnezeu.

Aceasta este ceea ce mă acoperă în faţa unui Dumnezeu sfânt. În mine însumi mă simt foarte nelegiuit; în ochii lui Dumnezeu sunt ca un şarpe sau ca o broască buboasă, un nemernic; totuşi, când mă aflu numai în Hristos, simt că Dumnezeu nu vede nici un păcat în mine şi mă iubeşte necondiţionat. Aceeaşi neprihănire este fără plată pentru tine. Va fi la fel de curată şi albă pe sufletul tău cum este pe al meu. Oh, nu mai dormi nici o noapte fără aceasta! Încuviinţează doar să stai în Hristos şi nu în sinele tău ticălos.

Nu vreau să te plictisesc. Îţi mai spun doar câteva cuvinte. Citeşte Apocalipsa 22:17. Sunt cuvinte dulci, dulci! „Cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!” Este ultima invitaţie din Biblie şi cea mai necondiţionată – cuvintele de despărţire ale lui Hristos pentru o lume de păcătoşi! Oricine vrea, poate să apuce pe această cale glorioasă a mântuirii. Poţi să o refuzi? Sunt sigur că nu. Dragă prietene, fii convins de un vierme care-ţi este seamăn să nu mai amâni nici o clipă. Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Tu stai aproape de izvor, la fel ca Agar. Fie ca Domnul să-ţi deschidă ochii şi să-ţi arate tot ce este în Hristos! Mă rog pentru tine să-L vezi pe Isus cu ochii spirituali şi să fii fericit – să poţi merge la El şi să găseşti odihnă. Rămas bun. Al tău, în Domnul, Robert Murray M'Cheyne.