Atunci când se citește acest verset, cei mai mulți se gândesc la „secerișul Lui” ca fiind pe undeva în Asia, Africa sau triburile la care nu a ajuns nimeni... Alții poate se gândesc la cei care nu frecventează o adunare, la vecini, la cei din cârciumi, de pe stadioane, etc. Acum, fără să subminez realitatea unui astfel de câmp de lucru unde este nevoie de lucrători, vreau să vă atrag atenția spre un alt loc de seceriș: adunările evanghelice. Deși Biserica Domnului Isus nu este un loc de seceriș, ci o părtășie a celor care au fost „aduși în turma Lui”, totuși adunările evanghelicilor din țara noastră sunt câmpul de lucru în care este cea mai mare nevoie de lucrători. Faptul că cei mai mulți care se ridică la amvoane iau de bun faptul că toți cei care îi ascultă sunt copii ai lui Dumnezeu, arată fie faptul că cei care predică nu sunt ei înșiși născuți din nou, fie le lipsește discernământul, iar acest lucru este tragic. 

Pe cel care se îndoiește de realitatea acestui câmp de misiune îl sfătuiesc să înceapă să predice constant și accentuat adevărurile fundamentale ale Evangheliei și atunci se va convinge de acest fapt din reacțiile ce vor apărea. La ce mă refer când spun „adevăruri fundamentale ale Evangheliei”? Mă refer la acele adevăruri esențiale la care trebuie să aderăm pentru a fi considerați evanghelici: 

1.Caracterul lui Dumnezeu: suveranitatea, sfințenia, dreptatea, bunătatea, dragostea Lui. 
2. Totala depravare a omului. Păcatul în toată urâțenia lui. De subliniat că toți oamenii sunt în această stare înaintea Dumnezeului sfânt și bun. Că Îl urâm pe Cel care este bun în mod desăvârșit cu noi! Suntem vrăjmașii Lui... Cine nu s-a văzut pe sine așa niciodată nu poate fi considerat un copil al lui Dumnezeu. 
3. Ziua judecății. Iadul veșnic. 
4. Totala neputință a omului de a se mântui de mânia lui Dumnezeu care este gata să-l cuprindă. 
5. Jertfa ispășitoare a lui Hristos. Sângele Lui! 
6. Porunca adresată tuturor oamenilor de a se pocăi 
7. Primirea neprihănirii doar prin credință. 

Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei: „fă lucrul unui evanghelist”. De ani de zile, rugăciunea mea constantă înaintea lui Dumnezeu este ca El să scoată lucrători în acest câmp de misiune. Faptul că unii care au ajuns să aibă o înțelegere a Evangheliei și a mecanismului mântuirii se mulțumesc doar să laude Evanghelia, nu să o propovăduiască sau să dezbată despre ea, a făcut, ca, odată cu trecerea timpului, să adâncească mai mult această povară de rugăciune. Alătură-te acestei poveri fiindcă devine copleșitoare... și, poate, Dumnezeu, în harul Lui, va ridica pe cineva care să fie un Timotei în acest câmp de misiune!