Într-o dimineaţă A.B. Simpson a fost văzut la timpul lui de devoţiune cu mâinile îmbrăţişând un glob pământesc în timp ce lacrimile îi curgeau pe el, rugându-se pentru o lume pierdută.

Cât de mult a ajuns el să semene cu Domnul Isus care atunci când a văzut gloatele i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor, iar despre fiii Ierusalimului a zis că a vrut de multe ori să-i strângă supt aripi cum îşi strânge găina puii, dar n-au vrut, şi a plâns pentru cetate.

A.B. Simpson a scris acest imn, intitulat, A Missionary Cry:

O sută de mii de suflete pe zi,
Se duc unul câte unul,
Se duc cu vina şi întunericul fără de Hristos asupra lor.
Fără nicio rază de speranţă sau lumină,
Cu un viitor atât de întunecat ca o noapte fără de sfârşit;
Ei se duc în osânda veşnică,
Ei se duc în osânda veşnică.

Ei se duc, se duc în grabă,
Mii de suflete se duc zi de zi;
Ei se duc în osânda veşnică,
Ei se duc în osânda veşnică.
Oh, Duh Preasfânt, mişcă oamenii Tăi
Botează inimile lor cu credinţă şi dragoste,
Şi sfinţeşte aurul lor.

La picioarele lui Isus să arunce milioanele lor,
Şi să strângă rândurile încă odată,
Ca în zilele din trecut,
Ca în zilele din trecut.
Venirea Stăpânului s-a apropiat,
Fiul Omului curând v-a apărea;
Împărăţia Lui e iminentă.

Dar înainte de acea Zi glorioasă,
Această Evanghelie a Împărăţiei,
Trebuie să o predicăm pe tot pământul,
Trebuie să o predicăm pe tot pământul.
Oh, haideţi atunci să grăbim venirea Lui,
Oh, haideţi să terminăm cu această risipă îngrozitoare
A sufletelor nemuritoare.

O sută de milioane de suflete încă sunt pierdute;
Sângele Mântuitorului a plătit preţul;
Oh, pleacă urechea la strigătul lor muribund,
Oh, pleacă urechea la strigătul lor muribund.
Ei se duc, se duc în grabă,
O sută de mii de suflete pe zi
Se duc cu vina şi întunericul fără de Hristos asupra lor.

Oh, Biserica lui Hristos, ce vei spune tu,
Când în grozava Zi a judecăţii,
Ei te vor acuza pe tine de faptul că sunt osândiţi,
Ei te vor acuza pe tine de faptul că sunt osândiţi?