Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Editoriale

Afișez editorialele 1 - 10 din 219.

Răscumpărarea mâinilor!

Valentin Leonaș, 11 mai 2023

„Cine fura, să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.” Efeseni 4:28 

A fura înseamnă să pui mâna pe ceva ce este al altuia. Poate fi vorba de lucruri, laude, binecuvântări... Putem deposeda pe cineva de renumele lui, de reputația lui, de meritele sau de proprietățile lui. Putem fura de la oameni, dar mai grav putem fura de la Dumnezeu. 
Putem fura slava care aparține ...

Sarea fără puterea de a săra, lumina fără lumină

Martyn Lloyd-Jones, 11 aprilie 2023

Nu există nimic în tot universul lui Dumnezeu atât de inutil ca un creștin formal. Mă refer la acel om care are doar numele de creștin. Apostolul Pavel descrie această stare atunci când spune despre unii oameni că „au doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea”. Ei par să fie creștini, dar nu sunt. Vor să dea impresia că sunt creștini, dar nu se poartă ca niște creștini. Sunt sare fără gust, lumină fără lumină, dacă vă puteți imagina ...

Lăsați jocurile! Ocupați-vă de vițel!

Valentin Leonaș, 22 noiembrie 2022

Nu imoralitatea, ci idolatria este marele păcat care este tolerat și nebăgat în seamă chiar în lumea evanghelică! 

Imoralitatea este efectul idolatriei. Altfel spus, cauza imoralității este idolatria. 

În Romani capitolul 1 se observă clar acest principiu pe scara degradării umane. Mai întâi este abandonarea cunoașterii și proslăvirii lui Dumnezeu: „fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu”; apoi, crearea unui idol: „au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor...” și apoi ...

La începutul anului 1741 am mers în partea de nord a Țării Galilor. Pe drum, vrăjmașul a fost provocat de încercarea mea de răspândi Evanghelia pe teritoriul lui și s‑a hotărât să îmi stea împotrivă, încercând, atât cât i se permitea, să îmi ia viața. Am fost călăuzit să vizitez Bala din Merionethshire și să pornesc spre nord (deși mai fusesem acolo o dată sau de două ori), iar după ce m-am rugat și m-am consultat cu alții, i‑am încredințat ...

El a fost crezut de miliarde de oameni și, indiferent cât de întunecate par a fi perspectivele Bisericii, Împărăția lui Hristos nu este nici măcar acum o Împărăție nesemnificativă. Cei care își bat joc de ea râd prea devreme. Ea se află încă în raza unei lumini slabe, așa cum a spus Voltaire, dar lumina ei slabă este lumina de dinaintea dimineții, și nu cea a apusului. Urmează să vină vremuri mai strălucitoare; dar chiar și acum, până în clipa ...

Versetul 10
„Preaiubitul meu vorbește și-mi zice: «Scoală-te, iubito, și vino, frumoaso!»”
Nu numai „glasul”, ci și cuvintele lui Isus se aud acum, iar ele sunt prețioase deoarece sunt ale Lui. „Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul”. Acestea sunt cuvinte de deșteptare, de înviorare. Hristos nu vrea să ne mulțumim cu orice fel de stări și sentimente, fie că sunt unele fericite și confortabile, fie că sunt nefericite și amare. Trebuie să ne „aruncăm spre ce este ...

Fragment din cartea Bucurie negrăită, capitolul Darurile care autentifică 

Un alt argument este că aceste lucruri s-au întâmplat într adevăr, aceste semne au fost date şi deci, puterile şi manifestările neobişnuite au avut cu adevărat loc, dar numai până când canonul Noului Testament a fost încheiat. Când Biserica a luat fiinţă, creştinii nu aveau Epistolele Noului Testament. Dar noi le avem, avem adevărul deplin în cuvintele Scripturii, pe care le putem citi, studia, prezenta şi înţelege. Biserica primară nu ...

„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.” Efeseni 5:16 

Creștinii ar trebui să caute să profite de oportunitățile pe care le au, nu doar pentru beneficiul lor, ca cei ce vor să facă o afacere bună, dar și pentru a se strădui să recupereze pe alții de pe căile lor rele; pentru ca astfel Dumnezeu să amâne revărsarea mâniei Sale și timpul să poată fi răscumpărat de la acea nimicire cumplită care, atunci când va veni, va pune capăt timpului răbdării ...

Despre răscumpărarea vremii

John Wesley, 05 iulie 2021

„Răscumpărați vremea” – Efeseni 5:16 
 1. „Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă”, spune apostolul în versetul precedent, „nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărând vremea”; salvând cât de mult timp se poate pentru cele mai bune scopuri; cumpărând fiecare clipă trecătoare din mâinile păcatului, ale lui Satan, din mâinile leneviei, indolenței, plăcerii și ale treburilor lumești. Și trebuie să fim tot mai sârguincioși în a face lucrul acesta, pentru că zilele de azi „sunt rele”, ...

Odihna veșnică a sfinților

Richard Baxter, 25 mai 2021

„Odihnă! Ce dulce cuvânt! Este o melodie pentru urechile mele! Zace ca un întăritor pe inima mea şi de acolo trimite energii de viaţă, care pulsează prin toate venele sufletului meu! Odihnă, nu ca cea a pietrei care se odihneşte pe pământ, nici ca a cărnii acesteia când se va odihni în mormânt, nici o astfel de odihnă cum şi-o doreşte lumea carnală. O, odihnă binecuvântată! Când «nu ne vom odihni zi şi noapte, ci vom spune: Sfânt, sfânt, sfânt, ...

Afișez editorialele 1 - 10 din 219.