Deoarece comentariile lui N.T. Wright și alte cărți ale lui sunt traduse în românește, am dorit și eu să cunosc ceva despre autor și despre teologia lui înainte de a cumpăra cărțile lui. Am descoperit că anul trecut a fost în România și l-am ascultat puțin aici: https://edictumdei.com/en/2018/04/the-day-the-revolution-began-n-t-wright/
M-a șocat ceea ce am auzit, așa că am zis că trebuie să citesc cărțile lui ca să descopăr exact ce crede. Apoi am găsit ceea ce a spus John MacArthur despre el, ca unul care a citit cărțile lui. Publicăm aici traducerea acelui clip pentru a ajuta pe toți copiii lui Dumnezeu care ar fi tentați să caute aur în gunoaie. Mulțimim fratelui John MacArthur pentru ca a suferit el chinul citirii pentru noi. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc eu am deja toate cărțile pe care aș vrea să le citesc... 

Link spre mesajul lui John MacArthur: https://www.youtube.com/watch?v=TZJEZiLfYHk
În traducere, iată ce spune John MacArthur despre el:

Chiar și în lumea evanghelică există ceea ce se numește acum „noua perspectivă asupra lui Pavel”. Influența principală a acesteia provine de la un om pe nume N.T. Wright, un teolog britanic. El a scris sute, sute de pagini asupra Evangheliilor, și o carte foarte groasă despre învierea lui Hristos. Am citit cărți mulți ani de zile, după cum știți și după cum v‑ați aștepta, am citit și cărțile lui și ele sunt „o grămadă de confuzii, ambiguități, contradicții și zăpăceli”; „o alunecare academică a mâinii într-o parte și alta”. După ce am citit toate acestea nu vă pot spune ceea ce crede el. Dar vă pot spune exact ceea ce nu crede. Singura dată când devine explicit este atunci când vrea să se asigure că înțelegem ceea ce nu crede. Dați-mi voie să citez din noua carte a lui intitulată „Ziua în care a început revoluția”:

 „Am păgânizat înțelegerea noastră asupra mântuirii substituind ideea că Dumnezeu Îl omoară pe Isus ca să-Și satisfacă mânia Lui, cu noțiunea biblică și autentică pe care suntem gata să o explorăm.” 

Deci el afirmă că ideea potrivit căreia Isus a devenit substitutul pe care Dumnezeu L-a omorât ca să-Și satisfacă mânia Lui față de noi, este păgânism. Mai departe el spune: 

„Că Hristos a murit în locul păcătoșilor este mai aproape de ideea păgână a unei zeități mânioase și potolite prin moarte umană, decât de orice altceva din Scriptura Israelului sau a Noului Testament.” 

Deci el respinge ispășirea substituțională. El respinge pe Isus ca jertfă pe care Dumnezeu L-a ales să moară pentru păcatele noastre. El este foarte clar cu privire la ceea ce respinge. Respinge ideea că păcatele noastre sunt imputate lui Hristos; respinge ideea că neprihănirea Lui este imputată nouă. „Asta nu este Evanghelie”, spune el, „este păgânism. Să te închini lui Dumnezeu ca Unuia care justifică prin imputare este nonsens”, spune el. Citez:

„Dacă folosim limbajul tribunalului nu are niciun sens în niciun fel să spui că judecătorul impută, împărtășește, transmite, sau că transferă neprihănirea lui inculpatului sau acuzatului. Neprihănirea nu este un obiect, o substanță sau un gaz care poate fi transmis prin tribunal. Aceasta dă impresia unei tranzacii legale, a unei afaceri foarte veritabile, aproape o șmecherie a unui Dumnezeu care este logic și corect, dar cu greu unul înaintea căruia vrem să ne închinăm.” 
El continuă și spune: 
„Nimeni nu va fi justificat până nu ajunge în cer”. 
Mai departe, el spune: 
„Trebuie să accentuez din nou că doctrina justificării prin credință nu este ceea ce Pavel numește Evanghelie. Evanghelia nu este o relatare a felului în care oamenii trebuie să fie mântuiți”. 
Serios?! 1 Corinteni 15:1,2: „Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, ... prin care sunteți mântuiți.” 
N.T. Wright este N.T. Wrong (în engleză, numele Wright se pronunță ca right, care înseamnă corect și wrong înseamnă greșit). Și toți cei care acceptă cuvintele lui semețe îndreptate împotriva adevăratei cunoașteri a lui Dumnezeu sunt încă în starea lui Luther, dar fără teamă. Și dacă nu ai teamă vei merge în iad, fericit. 

Ce mă uimește pe mine este faptul că oamenii pot să facă lucrul acesta și să nu aibă nicio teamă; ei propagă aceste lucruri și o mulțime de tineri, bărbați evanghelici tineri din seminarii și școli de instruire sunt influențați de Wright să creadă un lucru greșit. Ei pot să răspândească o evanghelie falsă și să nege adevărata Evanghelie și să nu aibă absolut nicio teamă, și nicio neliniște, nicio vină, nicio frică, nicio groază și niciun chin. Aceasta înseamnă să fii lipsit total de lucrarea Duhului Sfânt care convinge de păcat, neprihănire și judecată. 

Vestea bună cu privire la Martin Luther a fost că Duhul era la lucru în sufletul lui. Dar a fost cunoașterea și descoperirea lui Dumnezeu ca un judecător drept și a mâniei lui Dumnezeu din Scripturi care a acționat în sufletul lui și l-a făcut să se teamă până când a găsit adevărul. Ceea ce nu există astăzi în biserică este acea frică. Unde sunt oamenii îngroziți? Unde sunt păcătoșii terorizați? Unde este neliniștea profundă? Unde este groaza? 

Să răspândești o evanghelie falsă și să nu simți nimic decât mândrie, înseamnă să te afli în cea mai periculoasă poziție posibilă. Să nu ai niciun interes față de adevărata doctrină a justificării, dar să fii un eretic fericit, și unul ambiguu, înseamnă să fii în cea mai periculoasă poziție din punct de vedere spiritual și să te faci pe tine un pericol la fel de mare pentru aceia care urmează influența ta. 

„În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.” (2 Petru 2:1,2)