Adu-ţi aminte că nu citirea grăbită, ci meditaţia serioasă la adevărurile sfinte şi cereşti este cea care face ca acestea să se dovedească dulci şi avantajoase pentru suflet.

Albina nu strânge polen prin simpla atingere a florii, ci ceea ce face ca dulceaţa să poată fi extrasă este faptul că rămâne un timp în floare. Nu acela care citeşte cel mai mult, ci acela care meditează cel mai mult se va dovedi a fi cel mai ales, mai dulce, mai înţelept şi mai puternic creştin.