De curând, o soră creștină mi-a dat o copie a Alegoriilor biblice ale dr-ului John Sung, publicate recent. Pe măsură ce le citeam, mi‑am reamintit de acest apostol al trezirii din generația de astăzi. Mi-a părut că îl văd stând acolo în fața mea, cu smocul de păr căzându-i pe frunte, cu haina de bumbac până aproape de genunchi, cu vocea lui aspră, pledând cu toată sinceritatea și cu disperare cu sufletele târâte de păcat și dormind somnul morții, să se trezească. Oasele uscate au trăit și au devenit o armată puternică. Ah, da, dr-ul Sung va rămâne cu siguranță în amintire ca un slujitor credincios al lui Hristos. 

1. El a predicat doctrina pură a mântuirii 
Dr-ul Sung era doctor de filozofie în chimie. Cu toate acestea, el niciodată nu și-a înălțat erudiția, nici nu a profitat de reputația lui remarcabilă. El doar a înălțat crucea și a predicat vechile adevăruri ale mântuirii prin sângele vărsat al lui Hristos. Nu s-a lăudat niciodată cu vreo spiritualitate superioară, nici nu a căutat să dea impresia că era în vreun fel un mare lider, sau unul care aduce trezire, sau că era om extrem de ocupat. El mărturisea cu simplitate și smerenie despre harul lui Dumnezeu și cu o dragoste născută la Golgota pleda cu sufletele din întunericul păcatului. Predica un mesaj echilibrat și nu a expus niciodată amănunțit vreo latură specifică a adevărului. El predica pur și simplu doctrinele majore: mântuirea, regenerarea, justificarea și sfințenia. Acestea erau adevărurile de care generația lui avea nevoie. Cei pierduți erau născuți din nou și creștinii înfrânți readuși la viață. 

2. El a atacat păcatul cu curaj înăuntrul Bisericii. 
În ceea ce privește păcatul dinăuntrul Bisericii, dr-ul Sung nu a ezitat niciodată să îl expună și să îi îmboldească pe creștini să se pocăiască. El ataca fără niciun menajament fariseii și ipocriții din zilele noastre, din mijlocul clericilor. Nu cruța niciodată sentimentele cuiva, atunci când străpungea masca falsă a acelora care predicau numai pentru a trăi. Demasca hotărât ceea ce era mizerabil în căile lumii și ale creștinilor și condamna fățărnicia inimii omenești. El era un ciomag ațintit spre capul tuturor celor care dormeau somnul oamenilor târâți de păcat. El era un semnal de alarmă pentru toți cei cufundați în plăcerile deșerte ale  acestei lumi. Duhul Sfânt l‑a folosit pe acest slujitor credincios să trezească Biserica din China și să le arate creștinilor nevoia unei vieți separate. Biserica de astăzi are din păcate nevoie de mult mai mulți predicatori ca el, care să atace păcatul și caracterul lumesc, fără compromisuri. 

3. El a făcut o lucrare de trezire autentică 
Când cercetăm istoria trezirilor din biserică, descoperim că adevărata trezire nu înseamnă nimic mai mult sau mai puțin decât curățarea bisericii, ca rezultat al pocăinței de păcat. Aceasta are întotdeauna ca efect un zel de a îi salva pe păcătoși prin predicarea Evangheliei. Lucrarea dr-ului Sung s-a ținut cu strictețe de această cale. El nu și-a folosit niciodată succesul pentru a crea o nouă denominație, ci i-a încurajat pe creștinii din fiecare oraș, indiferent de denominația lor, să formeze grupuri de predicare. I-a îndemnat pe membrii acestora să se hotărască să iasă pentru a mărturisi cel puțin o dată pe săptămână, ca să Îl prezinte pe Hristos necredincioșilor. Scriitorul a fost cândva un membru al unuia dintre acele grupuri și nu pot uita niciodată sfatul dr-ului Sung când am ieșit să mărturisim. Ne-a îndemnat să nu ne separăm de biserici, ci să mărturisim cu credincioșie pentru Domnul și El Își va proteja copiii. Scriitorul este bucuros să spună că a continuat să Îl slujească pe Domnul în cadrul bisericii. Cuvintele dr-ului Sung în această privință au făcut o impresie profundă asupra mea. 

Astăzi, grupurile evanghelistice din locuri precum Canton, Hong Kong, Xiamen, s-au desființat, dar există mulți creștini evlavioși, martori, care continuă să lucreze pentru Domnul. Sunt încredințat că Dumnezeul care vede în ascuns îi va răsplăti pe acești credincioși împreună cu slujitorul Lui, dr-ul Sung. Recent, scriitorul a putut constata că în Filipine și în țările învecinate grupurile evanghelistice încă lucrează. În plus, există un plan să se contruiască o capelă în memoria dr-ului Sung, în Singapore. 

4. El era un adevărat mijlocitor 
Ceea ce a fost scris mai sus sunt realități pe care mulți ochi le-au observat în mod personal. Dar, dr-ul Sung nu era doar un om credincios în lucrarea sa publică. Era la fel de loial în slujirea ascunsă de la Tronul Harului. El era un mijlocitor credincios. Primea nenumărate scrisori care cereau rugăciune, în fiecare loc pe care îl vizita. Păstra fiecare astfel de cerere însoțită de o poză și își aducea aminte de fiecare în rugăciune, cu regularitate. Memoria lui era fenomenală. Reverendul Su Tso-yang își amintește că l-a întâlnit pe dr-ul Sung în provincia Jiangsu. De îndată ce dl Su și-a anunțat numele, dr-ul Sung și-a amintit  că acesta a condus odată rugăciunea la o întâlnire din Hong Kong. Dacă dr-ul Sung nu ar fi avut aceste nume în mod constant în fața lui, cum și-ar fi putut aminti un nume dintre atâtea? Așadar, dr-ul Sung nu era doar un profet loial și curajos, ci era de asemenea un preot adevărat, unul care mijlocea pentru suflete. Și aici putem vedea motivul pentru care Dumnezeu l-a folosit atât de mult. 

Acest om al lui Dumnezeu avea multe alte lucruri demne de a fi imitate, dar au fost menționate numai aceste calități proeminente. Deși e imposibil să scriem despre ele în detaliu, este clar că influența dr-ului Sung asupra Bisericii din China a acestei generații e incomensurabilă. Fie ca Domnul să ridice în zilele noastre mult mai mulți doctori Sung!