Care? Să-L învinuiești pe Dumnezeu pentru starea ta de căldiceală, de apatie, de apostazie... Oare nu e suficient de grav că trăiești pentru tine însuți și nu cauți slava lui Dumnezeu? Nu-i de ajuns că te complaci în poftele tale, ambițiile tale, plăcerile tale? Chiar ți se pare că trebuie să înmulțești harul păcătuind și mai mult? La toate păcatele tale mai adaugi și pe acela de a-L învinui pe Dumnezeu că ești așa cum ești? Că suntem așa cum suntem? 

Ei, spun unii, cu noi se împlinește Scriptura care spune că în zilele din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. Nebun ce ești, dar ai citit mai departe că doar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit? Dacă se împlinește Scriptura cu tine în privința răcirii dragostei pentru Dumnezeu, fii sigur că se va împlini și faptul că nu vei fi mântuit. De ce ești căldicel? Păi asta-i starea bisericii de la urmă, frate. Nu trebuie să ne străduim să scăpăm de ea, că asta e profețit despre noi orice am face. Da. Orice ai spune despre tine, și oricât te-ai lăuda cu harul, dacă nu ieși din această stare vei fi vărsat din gura Lui. E promisiunea Lui! Ți-e mult mai comod să dai vina pe Dumnezeu decât să te pocăiești. 

Iată ce mi-a arătat Domnul: „Doresc Eu moartea păcătosului?” Nu mai degrabă voi singuri vă pedepsiți cu nelegiuirea voastră și nu vreți să vă întoarceți la Mine? Așa gândiți voi despre Mine că Eu nu vreau să mai lucrez printre voi? Eu nu vreau să aduc trezire, înviorare, convertiri? Nu mai degrabă voi preferați să aveți un timp confortabil pe pământ? Nu mai degrabă vă iubiți mai mult pe voi înșivă, familiile voastre, afacerile voastre, organizațiile și denominațiile voastre decât slava Mea? 

Încetați cu defăimarea lui Dumnezeu. El este plin de bunătate și îndurare. Inima lui față de oameni este exact aceeiași acum ca în momentul când Fiul Lui Prea Iubit murea pe acea cruce pentru păcatele și fărădelegile noastre. Bunătățile Lui curg peste tine chiar în acest moment și te îndeamnă la pocăință. Sfințească-Se Numele Tatălui nostru care este în ceruri. Nu mai aduceți ocară Numelui Lui! 

Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și dacă nu vrei să te întorci din căile tale la Domnul, pentru Numele lui Dumnezeu, te rog, nu mai adăuga păcat peste păcat. Cu un păcat nu rezolvi un alt păcat, ci îți aduni o comoară de mânie pentru ziua aceea. Dar dacă din toată inima și cu toată viața ta te întorci la Domnul, atunci vei vedea frumusețea Lui, slava Lui și râuri de apă vie vor curge prin tine. Mărire, glorie, onoare, cinste, laudă, acum și în vecii vecilor Domnului nostru Isus Hristos! Aleluia! Amin!