Doamne Isuse, dă-mi o mai adâncă pocăinţă, o groază de păcat, o spaimă de apropierea lui. Ajuta-mă să fug în curăţie de el şi să hotărăsc cu gelozie că inima mea va fi doar a Ta.

Dă-mi o încredere mai adâncă, ca să mă pot pierde pentru a mă găsi în Tine, temelia odihnei mele, izvorul fiinţei mele. Dă-mi o mai adâncă cunoaştere a Ta ca Mântuitor, Stăpân, Domn şi Rege. Dă-mi o mai adâncă putere în rugăciunea personală, mai multă dulceaţa în Cuvântul Tău, o înţelegere mai statornică a adevărului Său. Dă-mi o sfinţenie mai adâncă în vorbă, în gând şi faptă, şi nu mă lăsa să caut virtutea morală despărţit de Tine.

Intră mai adânc cu plugul în mine, Doamne mare, Stăpâne ceresc, pentru ca fiinţa mea să fie un câmp cultivat, rădăcinile harului să se întindă peste tot, până când doar Tu să fii văzut în mine, frumuseţea Ta să fie ca secerişul auriu din timpul verii, iar roadele Tale să fie ca belşugul toamnei.

Nu am alt stăpân în afară de Tine, altă Lege în afara voii Tale, alta plăcere decât pe Tine, altă bogăţie în afara celei date de Tine, alt bun decât binecuvântările Tale, altă pace în afara celei revărsate de Tine. Nu sunt nimic altceva decât ceea ce Tu faci din mine. Nu am nimic în afară de ce primesc de la Tine. Nu pot fi nimic altceva decât ce sunt prin harul Tău.

Sapă adânc în mine, Domnul meu drag, iar apoi umple-mă din belşug cu apa vie. Spre slava Ta! Amin.