Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Ecouri din Eden

Format tipărit | 15.0 RON
Cantitate
Slujirea lui A.W. Tozer este frecvent identificată după darul său care îndeamnă credincioşii să folosească toate posibilităţile harului lui Dumnezeu. În zelul său de a aduce creştinii la maturitate, Tozer nu a neglijat niciodată temele fundamentale ale Evangheliei. Un necredincios nu putea asculta predicile lui sau citi scrierile lui fără să afle ceva despre calea care duce înapoi spre Dumnezeu. Darul lui Tozer de evanghelist este adesea trecut cu vederea. În această serie de predici, el a studiat îndurarea lui Dumnezeu din faptul de a chema păcătoşii la pocăinţă şi mântuire. 

Începând din grădina Eden, glasul Creatorului a strigat către Adam punându-i înainte o invitaţie clară de a se întoarce de pe cărarea neascultării. Acea chemare iubitoare a răsunat din nou şi din nou de atunci. Dumnezeu a vorbit, şi acum El vorbeşte oamenilor prin glasul iubirii, glasul Duhului Sfânt, glasul conştiinţei, glasul sufletului, glasul raţiunii, glasul sângelui lui Isus, glasul dării de seamă şi glasul judecăţii. 

Teologia chemării lui Dumnezeu rareori a fost mai bine exprimată ca în aceste mesaje. În Biserica din vremea noastră avem într-adevăr nevoie de o abordare atât de lucidă a acestui măreţ adevăr! Într-o vreme când metodologia Madison Avenue şi neclaritatea doctrinară au preluat atât de mult evanghelismul contemporan, este esenţial să reafirmăm în termeni biblici chemarea divină a omului făcută de Creatorul şi Mântuitorul Lui. Orice om preocupat de adevăratul evanghelism va vedea că aceste studii îi vor ascuţi înţelegerea asupra chestiunilor de bază cu care câştigătorul de suflete trebuie să se confrunte.
1.   O planetă bolnavă fără sens: O rasă decăzută fără Dumnezeu
2.   Una dintre cele mai mari greşeli ale noastre: Măsurăm dragostea lui Dumnezeu după dragostea noastră
3.   Prezenţa Duhului Sfânt: Un martor tăcut, sfânt, elocvent
4.   Sângele lui Isus cere milă şi iertare
5.   Temeiul conştiinţei umane: Prezenţa lui Hristos în lume
6.   Creştinul este un realist: Vede lucrurile aşa cum sunt
7.   Valoarea eternă a sufletului: Dumnezeu cheamă: Împăcaţi-vă!
8.   Soarta nebunului moral: Se duce unde îi e locul
9.   Răspunderea noastră înaintea lui Dumnezeu: Justificaţi, mântuiţi - dar în probă
10. Isus e mai mult decât un Salvator: În cele din urmă va fi Judecătorul
Nu trece nicio zi din viaţa mea fără să-I mulţumesc lui Dumnezeu că L-a trimis pe Fiul Său, pe Isus, întrupat ca să locuiască printre noi şi să moară pentru noi. 

Iată de ce mă tem cu adevărat – noi păcătuim şi păcătuim şi nu facem nimic în privinţa aceasta. Există un simţământ atât de slab al nevoii de pocăinţă – o povară atât de mică pentru ca voia lui Dumnezeu să fie împlinită în viaţa noastră naţională! Mă tem că glasul sângelui va deveni atât de grăitor încât Dumnezeul Atotputernic nu va mai putea să facă altceva decât să rostească acel cuvânt care ne va doborî. Mă rog deseori: „O, Dumnezeule, trimite o trezire de pocăinţă şi de teamă de Dumnezeu care să măture întreg continentul ca să fim cruţaţi şi ca să Te onorăm pe Tine!” 

Cred că putem face un mare rău sufletelor bărbaţilor şi femeilor prin încercarea de a indica faptul că putem avea păcatele iertate, spălate şi curăţite, fără ca mai întâi să ne întoarcem de la rău şi să-l luăm dinaintea ochilor lui Dumnezeu, încetând să facem răul şi învăţând să facem binele. 
Învăţătura care susţine iertarea fără nicio întoarcere de la păcat este o mare eroare care a umplut bisericile cu membri înşelaţi şi care a contribuit la umplerea iadului cu suflete amăgite. 

Mulţi creştini par să treacă prin viaţă nefiind în stare să se împotrivească ispitei, nefiind în stare să ducă lupta rugăciunii, nefiind dispuşi să sufere de dragul lui Isus. 

Fraţilor, în zilele acestea, trebuie să rămânem tari în mărturisirea şi trăirea Evangheliei creştine. Noi credem în puterea purificatoare a sângelui lui Isus. Credem în harul şi mila lui Dumnezeu. Credem în puterea Evangheliei lui Hristos de a face un om rău bun şi un om murdar curat; de a face un om rău neprihănit şi un om păcătos pur.
Adaugă o recenzie