Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Editoriale

Afișez editorialele 51 - 60 din 217.

Mesajul Evangheliei

Valentin Leonaș, 01 Februarie 2017
Romani 3:21-24; 4:4-6 
Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea și Prorocii – și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. (3:21-24) ...

Credință mântuitoare sau altfel de credință?

Valentin Leonaș, 17 Ianuarie 2017
Ioan 8:30-47

Pe când vorbea Isus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.” (v.30,31) 

În versetul 30 ni se spune că mulți au crezut în Domnul Isus, iar în versetul 31 vedem care a fost atitudinea Domnului Isus față de cei care au crezut în El. I-a felicitat? Nu. Le-a dat o siguranță a ...

Desțeleniți-vă un ogor nou!

Valentin Leonaș, 04 Octombrie 2016

„Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim: Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini!” (Ier.4:3) 

„Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă ploaie mântuire.” (Osea 10:12) 

A venit din nou toamna. După strânsul roadelor urmează imediat pregătirea pământului pentru următorul semănat. Agricultorii știu tot ceea ce implică acest lucru, dar totul începe cu aratul. Așa că toamna tractoarele își înfig adânc plugurile pentru a desțeleni ...

În dezacord

Valentin Leonas, 20 Mai 2016

Poeziile fraților stundiști din Rusia care au fost persecutați de oamenii religioși ai vremii lor au fost o puternică motivare pentru mine să merg împotriva curentului. Citind această poezie, m-am simțit îndemnat să o traduc pentru aceia care se găsesc și ei în dezacord cu creștinismul evanghelic al zilelor noastre.


Fiți tari și încredeți-vă în Domnul! Nu vă lăsați descurajați de cei ce umblă după slava oamenilor. 


Sunt în dezacord cu biserica lumească din zilele noastre, 
Biserica ce se crede ...

Relația creștinului cu Legea

Martyn Lloyd Jones, 07 Aprilie 2016
Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. 
Ioan 1:17 

Am descoperit că, dacă avem o înţelegere adevărată a învăţăturii biblice cu privire la Lega lui Dumnezeu dată prin Moise copiilor lui Israel, atunci avem singura introducere adevărată la Evanghelia harului lui Dumnezeu în şi prin Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos. Aşa cum am văzut, Legea indică faptul că avem nevoie de iertare, de înnoire şi de putere, şi harul ...

Torța Mărturiei - O altfel de Istorie a bisericii

John Kennedy, 19 Februarie 2016
Torța mărturiei face parte din lista cărților recomandate de Leonard Ravenhill. Postăm aici câteva fragmente de la finalul acestei cărți pentru o mai bună informare cu privire la mesajul ei:

Cea mai mare parte a slujirii creștine din aceste zile este condiționată de o acceptare în mare măsură necontestată a creștinismului organizat ca fiind biserica. Biserica este privită ca un câmp de evanghelizare în care Evanghelia trebuie propovăduită și care trebuie revitalizat prin sosirea unei treziri. Înființarea bisericilor potrivit Cuvântului ...

Se caută Profeți

William Fetler, 02 Februarie 2016

Prin aceste poeme, William Fetler dă glas fraților persecutați din Rusia în sec. al XIX-lea. Li se spuneau Stundiști (frecventatori de întâlniri) pentru că refuzau să se supună Bisericii Ortodoxe și se adunau frecvent pentru a citi Scriprura și a se ruga împreuna. Copiii lor erau luați de lângă ei ca să fie crescuți de cei care erau loiali Bisericii Ortodoxe sau puși sub tutela clerului. 
Copilul meu Isaac

Copilul meu Isaac – a fost greu să îl sacrific? 
Pe ...

Abia am început să îmi amintesc şi să mă gândesc la felul în care am experimentat bunătatea lui Dumnezeu arătată sufletului meu, că s-au şi năpustit în mintea mea nenumărate păcate şi nelegiuiri pe care le-am  săvârşit. Dintre acestea, cel mai mult mă chinuiau apatia, trândăvia şi răceala în îndeplinirea îndatoririlor sfinte; rătăcirile inimii mele, plictiseala mea de toate lucrurile bune, lipsa mea de dragoste pentru Dumnezeu, pentru căile Lui şi pentru poporul Lui; şi, ca o concluzie, îmi puneam ...

Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare siguranță. (1 Tesaloniceni 1:5) 


 Așa cum doresc să vă arăt, cheia primului capitol din prima Epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni se găsește în versetul 5. Dar nu-mi propun să tratez doar această afirmație. Vreau să privim de asemenea la întregul pasaj, deoarece aș vrea să încerc să arăt că în acest capitol marele apostol se ocupă de o problemă modernă, ...

Majoritatea oamenilor sunt, presupun, mai mult sau mai puţin romantici în sensul propriu al cuvântului, iar observaţia mea mă conduce să trag concluzia că persoanele religioase sunt predispuse să devină romantice mai mult decât în mod obişnuit.

Desigur că nu mă gândesc acum la atitudinea omului religios faţă de sexul opus, ci la atitudinea sa faţă de viaţa întreagă. Şi dacă cineva se îndoieşte că ceva atât de minunat ca religia ar putea cauza un exces de ceva atât de ...

Afișez editorialele 51 - 60 din 217.