Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

De la inimă la inimă, despre sfinţenie

Format tipărit | 20.0 RON
Cantitate
Format digital pdf | 15.0 RON
Cantitate
Cartea aceasta este un binevenit succesor al volumului anterior al scriitorului care abordează acelaşi subiect, intitulat Helps to Holiness (Ajutoare pentru sfinţenie). Scopul amândurora este extrem de practic. Acesta şi-a câştigat un loc permanent în literatura acestui subiect măreţ, şi nu am îndoieli că lucrarea de faţă se va dovedi a fi la fel de folositoare pentru oamenii simpli cărora le-a fost scrisă – pelerini, soldaţi ai lui Hristos care caută să afle cum pot să-şi conducă vieţile şi să-şi instruiască inimile în sfinţenie şi neprihănire înaintea Lui. 

Am spus că scopul acestor scrieri este unul practic. Sunt convins că nimic nu ar fi mai nesatisfăcător pentru Autor, dăruitul Ofiţer al Armatei Salvării, decât ca lecturarea celor scrise aici să rezulte doar într-o mai bună înţelegere a doctrinei Mântuirii sau chiar într-o mai mare cunoştinţă a Voii lui Dumnezeu. El a năzuit spre ceva mai mult decât atât – să-i ajute pe oameni să se bucure de acea Mântuire, şi să se bucure de ea acum, şi să conducă fiecare cititor să înfăptuiască acea Voie, şi să o înfăptuiască tot timpul. 

Glorioasa experienţă descrisă şi întărită aici este adevăratul secret al unei vieţi de fericire şi utilitate pe pământ ca fiind cea mai înaltă pregătire pentru viaţa şi slujba din Ceruri. Această experienţă este pentru tine.
I.Moartea „omului vechi” 
II. Sfințenia: ce nu este și ce este 
III. Sfințenia: cum să o obții 
IV. Piedici în calea sfințeniei 
V. Consecința unei inimi curate 
VI. Cum să păstrezi o inimă curată 
VII. Sfințenia înainte de potop; sau umbli tu cu Dumnezeu? 
VIII. Pavel, o pildă 
IX. Mărturisește binecuvântarea 
X. Cunoașterea lui Isus 
XI. Eliberarea de păcat 
XII. Lucrători cu Dumnezeu 
XIII. Unire cu Isus 
XIV. În școala lui Dumnezeu 
XV. Sfințenia și lepădarea de sine 
XVI. Putere spirituală 
XVII. Isus ˗ omul muncitor 
XVIII. Moștenirea sfințeniei 
XIX. Mulțumire 
XX. Nu șovăi 
XXI. Credința este ceea ce îți lipsește 
XXII. Lecții practice ale învierii 
XXIII. Vorbirea de rău 
XIV. Cum să studiezi Biblia 
XV. Cum să te pregătești pentru întâlnire 
XVI. Un cuvânt pentru voi, cei care vreți să fiți folositori 
XVII. Nebun de dragul lui Hristos
Dumnezeu ne-a pregătit o mântuire perfectă în fiecare aspect, şi aceasta satisface atât inima, cât şi mintea. Ea îl face pe posesorul ei „mai mult decât biruitor” asupra lumii, asupra firii pământeşti şi asupra diavolului şi îl împuterniceşte să facă voia lui Dumnezeu pe pământ aşa cum se face în ceruri. Este vrednică în totalitate de Autorul ei. Este o „mântuire aşa de mare”. Nu este doar un set de convingeri, nici o mică mărturisire sărmană şi vrednică de milă, ci o viaţă deplină, plină de bucurie, supra-îmbelşugată, atoate-biruitoare. Glorie lui Dumnezeu! Aceasta este viaţa mai abundentă. Isus a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10). 

Binecuvântarea aceasta negrăită este pregătită pentru noi de Tatăl nostru ceresc plin de milă, prin sângele vărsat al Domnului nostru Isus Hristos şi se poate primi printr-o renunţare completă la orice păcat, o consacrare totală faţă de întreaga voie cunoscută a lui Dumnezeu, prin rugăciune stăruitoare şi o credinţă de copil.
Adaugă o recenzie