Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Mântuiți prin har

Format tipărit | 10.0 RON
Cantitate
Format digital pdf | 6.0 RON
Cantitate
În această cărticică ți se va prezenta un discurs despre HARUL lui Dumnezeu și despre mântuirea prin acest har. Discurs în care vei găsi modul în care fiecare Persoană din Dumnezeire își are partea Sa în mântuirea păcătosului. I. Tatăl Își manifestă harul. II. Fiul Își manifestă harul. III. Și Duhul Își manifestă harul. Lucruri pe care le vei găsi aici tratate în mod particular. 

Vei găsi, totodată, în această scurtă lucrare, modul în care tratează Dumnezeu cu păcătosul, în umblarea acestuia; și modul în care Îl tratează păcătosul pe Dumnezeu, de asemenea; în care harul lui Dumnezeu și răutatea păcătosului se vor arăta din plin. 

Dacă vei descoperi că tratez lucrurile prea pe scurt, pune-o pe seama iubirii mele pentru concizie. Dacă mă vei găsi că sunt pe lângă adevăr, imput-o infirmității mele. Dar, dacă vei găsi aici vreun lucru care să slujească înaintării tale în credință și bucuriei credinței tale, imput-o îndurării lui Dumnezeu revărsate peste tine și peste mine.
I. Ce înseamnă a fi mântuit? 

II. Ce înseamnă a fi mântuit prin har? 

III. Cine sunt cei mântuiți prin har? 

IV. Cum ne dăm seama că cei care sunt mântuiți, sunt mântuiți prin har? 

V. Care ar putea fi motivul pentru care Dumnezeu a ales să mântuiască păcătoșii prin har, mai degrabă decât prin orice altă metodă?
O, Fiu al Celui Binecuvântat, ce har s-a manifestat în coborârea Ta! Harul Te-a adus din ceruri jos, harul Te-a dezbrăcat de gloria Ta, harul Te-a făcut sărac și disprețuit, harul Te-a făcut să porți asemenea poveri ale păcatului, asemenea poveri de tristețe, asemenea poveri de nespus ale blestemului lui Dumnezeu. O, Fiule al lui Dumnezeu! Har a fost în toate lacrimile Tale, harul a curs gâlgâind în sângele din coasta Ta, har a ieșit din fiecare cuvânt al gurii Tale dulci (Ps. 45:2; Luca 4:22). Harul a țâșnit de unde biciul Te-a lovit, de unde spinii Te-au rănit, de unde cuiele și sulița Te-au străpuns. Binecuvântat Fiu al lui Dumnezeu! Aici e cu adevărat har! Nemăsurate bogății ale harului! Bogății de negândit ale harului! Har care să-i facă pe îngeri să se uimească, har care să-i facă pe păcătoși fericiți, har care îi șochează pe demoni. Și ce se va întâmpla cu cei ce calcă în picioare pe acest Fiu al lui Dumnezeu?
Adaugă o recenzie