Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Remedii de preţ împotriva şiretlicurilor diavolului

Format tipărit | 25.0 RON
Cantitate
Format digital pdf | 19.0 RON
Cantitate
Preaiubiţilor, Satan, deoarece a căzut din lumină în întuneric, din fericire în nefericire, din cer în iad, de la starea de înger la cea de demon, e atât de plin de răutate şi de invidie, încât nu va lăsa nicio metodă nefolosită în încercarea de a-i face pe toţi ceilalţi nenorociţi pe vecie împreună cu sine; el, fiind alungat din ceruri, şi „păstrat pentru judecata zilei celei mari, pus în lanţuri veşnice, în întuneric” (Iuda 6), se foloseşte de toată puterea şi îndemânarea sa pentru a-i aduce pe toţi fiii oamenilor în aceeaşi condiţie şi condamnare ca a sa. Satan a aruncat în sufletele noastre o aşa sămânţă păcătoasă, încât imediat ce ne ispiteşte, noi ne dăm consimţământul; imediat ce complotează împotriva noastră, ne şi biruie. Dacă le arată oamenilor doar puţin din frumuseţea şi fineţea lumii, cât de repede sunt ei gata să se plece şi să i se închine! 

 Indiferent către ce păcat se înclină mai uşor inima omului, diavolul îl va ajuta în direcţia aceea să păcătuiască. Dacă David s-a mândrit cu poporul său, Satan l-a ispitit să-l numere, ca el să fie şi mai mândru.   

Dacă Petru manifestă o teamă care-l înrobeşte, Satan îl va face să-L mustre pe Hristos şi să se lepede de El, ca să-şi scape pielea (Mat. 16:22; 26:69-75). Dacă profeţii lui Ahab sunt obişnuiţi să linguşească, diavolul se va preface într-un duh de minciună în gurile a patru sute dintre ei, şi ei îl vor linguşi spre pierzarea lui (1 Împ. 22). Dacă Iuda e un trădător, Satan va intra repede în inima lui şi-l va face să-şi vândă stăpânul pentru bani, lucru pe care unii păgâni nu l-ar fi făcut niciodată (Ioan 13:2). Dacă Anania va minţi pentru un avantaj personal, Satan îi va umple inima să-L mintă, împreună cu un martor, pe Duhul Sfânt (Fapte 5:3). Lui Satan îi place să navigheze în bătaia vântului, să potrivească ispitirea oamenilor cu starea şi înclinaţiile lor. Dacă ei se află în prosperitate, îi va ispiti să se lepede de Dumnezeu (Prov. 30:9); dacă se află în lipsuri, îi va ispiti să nu se încreadă în Dumnezeu; dacă le e mică cunoaşterea, îi va ispiti să întreţină gânduri josnice despre Dumnezeu; dacă conştiinţa le e sensibilă, îi va ispiti cu scrupulozitatea; dacă nu e, îi va ispiti cu o siguranţă carnală; dacă sunt îndrăzneţi, îi va ispiti la aroganţă; dacă sunt timizi, la disperare; dacă sunt maleabili, la inconsecvenţă; dacă sunt încăpăţânaţi, la nepocăinţă. 

Din puterea, răutatea şi îndemânarea lui Satan se nasc toate comploturile, planurile, stratagemele şi maşinaţiunile care sunt în lume şi care au scopul de a pierde sufletul. El are mai multe planuri în vederea atragerii sufletelor în păcat, mai multe comploturi prin care să ţină sufletele departe de orice slujire sfântă şi cerească, şi mai multe stratageme prin care să ţină sufletele într‑o stare de plâns, de teamă, îndoială şi nelinişte. El are mai multe planuri prin care să-i distrugă pe cei mari şi onorabili, pe cei înţelepţi şi învăţaţi, pe cei orbi şi ignoranţi, pe cei bogaţi şi cei săraci, pe sfinţii adevăraţi şi pe cei ce sunt sfinţi numai cu numele. 

Uneori se va înfrâna de la a ne ispiti, ca să ne credem în siguranţă şi să neglijăm vegherea; alteori se va preface că fuge de noi, ca să ne facă mândri de biruinţă; uneori va fixa atenţia oamenilor asupra păcatelor altora şi nu a lor înşişi, ca să-i umple de mândrie; alteori le va fixa atenţia asupra harurilor altora şi nu ale lor, ca să-i copleşească. 

Omul mai degrabă ar putea să înşire numele stelelor şi să numere firele de nisip de pe malul mării decât să înşire toate planurile lui Satan; cu toate acestea, cele care sunt mai importante, şi prin care face cel mai mult rău sufletelor oamenilor se găsesc prezentate în următorul Tratat, fiind prescrise şi leacurile împotriva lor.
Thomas Brooks: scurtă biografie 
 Epistolă dedicatoare 
Un cuvânt pentru cititor 
Introducere 

I.Argumentarea temei 

II.Planurile lui Satan de a-l face pe om să păcătuiască 
1.Prin arătarea momelii şi ascunderea cârligului 
2. Prin vopsirea păcatului în culorile virtuţii 
3. Prin scuzarea şi minimalizarea păcatului 
4. Prin prezentarea înaintea sufletului omului a păcatelor celor mai buni oameni şi prin ascunderea dinaintea sufletului a virtuţilor acelora, tristeţea lor, cât şi pocăinţa lor 
5. Prin a-L prezenta pe Dumnezeu înaintea sufletului ca pe Unul care e tot numai îndurare 
6. Prin a convinge sufletul că pocăinţa e uşoară, şi că, de aceea, sufletul nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la păcătuire 
7. Prin a face sufletul curajos în a se aventura când i se dă oportunitatea să păcătuiască 
8. Prin a prezenta înaintea sufletului îndurările exterioare de care s‑au bucurat oamenii care au trăit în păcat, cât şi faptul că ei nu au avut parte de nenorociri exterioare 
9. Prin a prezenta înaintea sufletului nenorocirile, pierderile, întristările şi suferinţele care îi însoţesc zilnic pe cei care umblă pe căile sfinţeniei 
10. Prin a-i face pe sfinţi să se compare pe ei înşişi şi căile lor cu cei care sunt cunoscuţi a fi mai răi decât ei înşişi 
11. Prin pângărirea sufletelor şi judecăţii omului cu erori periculoase care conduc la uşurătate şi răutate 
12. Prin a-i face pe oameni să aleagă tovărăşii rele 

III. Planurile lui satan de a ţine sufletele oamenilor departe de îndatoririle sfinte, de a obstrucţiona sufletele în slujirea sfântă, de a le ţine departe de actele religioase 
1. Prin a prezenta lumea într-o asemenea frumuseţe încât să prindă sufletul în capcană 
2. Prin a prezenta sufletului pericolele, pierderile şi suferinţele care însoţesc îndeplinirea anumitor îndatoriri religioase 
3. Prin a prezenta sufletului dificultatea îndeplinirii îndatoririlor religioase 
4. Prin a-i face pe sfinţi să tragă concluzii greşite din lucrurile binecuvântate şi slăvite pe care le-a făcut Hristos 
5. Prin a prezenta sufletului numărul mic şi sărăcia celor care se ţin de practicile religioase 
6. Prin a le arăta sfinţilor că majoritatea oamenilor nesocotesc căile lui Dumnezeu şi umblă pe căile plăcute inimilor lor 
7. Prin a aduce gânduri deşarte în timp ce sufletul Îl caută pe Dumnezeu sau aşteaptă după Dumnezeu 
8. Prin a-i ispiti pe creştini să se bazeze pe realizările lor 

IV. Planurile lui satan de a-i ţine pe sfinţi într-o stare de tristeţe, îndoială, confuzie şi lipsă de mângâiere 
1. Prin a-i face pe sfinţi să-şi aducă aminte de păcate mai mult decât de Mântuitorul lor, da, până acolo încât să-L uite şi să-L neglijeze pe Mântuitorul 
2. Prin a-i face pe sfinţi să dea definiţii greşite harurilor lor 
3. Prin a-i face pe sfinţi să tragă concluzii greşite din acţiunile contrare ale Providenţei 
4. Prin a le sugera sfinţilor că harurile lor nu sunt adevărate, ci contrafăcute 
5. Prin a sugera sfinţilor că acel conflict care este în ei se găseşte şi în sufletele ipocrite şi profane 
6. Prin a sugera sfântului care a pierdut bucuria şi mângâierea că starea lui nu e bună 
7. Prin a-i reaminti celui sfânt căderile frecvente în păcatul de care s‑a pocăit şi împotriva căruia s-a rugat 
8. Prin a-i convinge pe sfinţi că starea lor nu e bună, şi nici harurile lor sănătoase 

V. Planurile lui satan de a distruge şi a prinde în capcană oameni de orice fel şi de orice rang din lume 
1. Planuri împotriva celor mari şi onorabili de pe pământ 
2. Planul împotriva celui învăţat şi a celui înţelept 
3. Planul împotriva sfinţilor 
4. Planul împotriva sufletelor sărmane şi ignorante 

Apendice 
I. Alte cinci planuri ale lui satan 
II. Şapte trăsături ale învăţătorilor mincinoşi 
III. Şase afirmaţii referitoare la satan şi la planurile lui 
IV. Concluzie: în principal, zece ajutoare şi reguli speciale împotriva planurilor lui satan
Nu există fragmente sugestive pentru această carte
Adaugă o recenzie