Ultimele apariții

Abonați-vă și veți primi ultimele apariții pe email

Editorial

Ţi-e frică să judeci?
Lowell Brueckner, 14 Iulie 2014

Big_bible-light-rays

Lecţia pe care ne-a dat-o Isus despre paiul şi bârna din ochi (Matei 7:3) este, pentru cei mai mulţi dintre noi, cel puţin la fel de familiară precum Ioan 3:16 sau Regula de aur. Adesea se citează, nu doar la întâlnirile din biserică, ci şi în multe conversaţii şi discuţii aprinse care se încheie brusc cu mustrarea: „Nu judeca!” Totuşi, aşa cum o melodie frumoasă poate fi distorsionată de prea multă amplificare, tot astfel accentuarea excesivă a celui mai precis adevăr poate să îl slăbească şi să asurzească urechile ascultătorului pentru ca să nu aibă un echilibru în doctrina biblică.


Dacă cantitatea învăţăturii cu privire la un subiect i-ar putea garanta eficacitatea, efortul împotriva judecării altora ar fi trebuit să elimine în totalitate practica aceasta dintre creştini. Acum credincioşii ar fi trebuit să trăiască în armonie perfectă. Cu toate acestea, realitatea ne arată că tocmai opusul este adevărat. Controversele şi divergenţele predomină şi mult mai important este că am lăsat garda jos. Am deschis o uşă toleranţei faţă de păcat, coborârii standardelor, caracterului lumesc în biserică şi mulţimii de învăţători falşi care aduc doctrine atrăgătoare şi controversate. Putem trage concluzia că ceva este în neregulă? Eu cred că noi nu am vestit „tot planul lui Dumnezeu” (Fapte 20:27) cu credincioşia cu care oamenii evlavioşi din vechime au făcut-o. Creştinul obişnuit ...
Continuare